image

O nama

stop icon

O nama

Nevladino udruženje "Zinak" bavi se društvenom brigom o djeci i mladim ljudima . Podstičemo filantropiju , razvijamo solidarnost , njegujemo empatiju  . Uz besplatne socijalne servise podrške ( zahvaljujući podršci privrednog sektora u proizvodima ili uslugama )  i organizaciju vannastavnih aktivnosti za djecu i roditelje/staratelje , prepoznati smo i po podršci jednoroditeljskim porodicama (prvenstveno samohranim majkama , jer ih je više u Crnoj Gori) , starijim licima , kao i osobama sa invaliditetom . Naš rad je fokusiran i na organizaciju brojnih umjetničkih , kreativnih i informativnih radionica , kao i ostalih aktivnosti raznovrsnog sadržaja , koji djeci i roditeljima oplemenjuju svakodnevnicu .

 

Projekat podrazumjeva realizaciju 30 informativno-edukativnih radionica za djecu školskog uzrasta u crnogorskim školama , uz realizaciju panel disusija , promotivne aktivnosti i izradu sajta.
Sve projektne aktivnosti tiču se prevencije vršnjačkog internet nasilja.
Ovaj sajt ima servis povezivanja direktno sa adresama psihološko-pedagoških službi u školama.

stop icon

Prijavi e-nasilje

Ovdje možeš prijaviti e-nasilje, bilo da si žrtva e-nasilja ili da si u saznjanju da se vrši e-nasilje. Tvoja prijava će biti direktno proslijeđena psihološko-pedagoškoj službi škole i može biti i anonimna.

VIŠE INFORMACIJA