image

Новости

05.06.2019.

Radionice i predavanja

O.Š."Božidar Vuković Podgoričanin" uvijek otvara svoja vrata za sve radionice i predavanja edukativnog karaktera, u cilju podizanja svijesti djece po raznim pitanjima. U komunikaciji sa đacima ove škole, održane su radionice na temu prevencije e-nasilja, u...

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ

Сообщить об эл. насилии

Вы можете сообщить об электронном насилии здесь, независимо от того, являетесь ли вы жертвой электронного насилия или вам известно об электронном насилии. Ваша заявка будет направлена непосредственно в психолого-педагогическую службу школы и может быть анонимной.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ