image

Radionice i predavanja

O.Š."Božidar Vuković Podgoričanin" uvijek otvara svoja vrata za sve radionice i predavanja edukativnog karaktera, u cilju podizanja svijesti djece po raznim pitanjima.

U komunikaciji sa đacima ove škole, održane su radionice na temu prevencije e-nasilja, u okviru "Zinak"-ovog projekta "Upoznaj, prepoznaj i prijavi e-nasilje" uz prisustvo direktorice škole Ljubinke Nedić, nastavnice Ivane Babić, ali i ekipe iz TVCG (posebna zahvalnost novinarki i voditeljki Svetlani Ćorić) koja je naše prezentacije ispratila do kraja.

Djeca iz dva odjeljenja pokazala su visok stepen informisanosti o e-nasilju, zahvaljujući nastavnom kadru koji realizuje slične tematske radionice na časovima.

Takođe, ova tema im se čini veoma interesantna i kako su naveli ne može im dosaditi.

I u ovoj školi djeca smatraju da je Facebook "dosadan" i manje se koristi, dok na Instagramu pojedinci imaju i više profila.

Takođe, smatraju da im je od izuzetnog značaja to što imaju komunikaciju s nastavnicima/cama na Viberu, lako prepoznaju bilo koju vrstu nasilja i prijavljuju probleme s punim povjerenjem nastavnom kadru.

Сообщить об эл. насилии

Вы можете сообщить об электронном насилии здесь, независимо от того, являетесь ли вы жертвой электронного насилия или вам известно об электронном насилии. Ваша заявка будет направлена непосредственно в психолого-педагогическую службу школы и может быть анонимной.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ